hh

Brama gospodarstwa

  • FARM GATE

    BRAMA GOSPODARSTWA

    Brama rolnicza jest zwykle wykonana z okrągłych rur i spawanych siatek drucianych, niektóre również z rur kwadratowych.

    Ze względu na różne konstrukcje wewnętrzne, bramę rolniczą można podzielić na bramę rolniczą typu „N”, bramę rolniczą typu „I” i bramę rolniczą prętową. Brama rolnicza typu „N” i brama rolnicza typu „I” zwykle będą wykonane z okrągłej rury zewnętrznej ramy i wewnętrznej spawanej siatki drucianej, a następnie z niektórymi rurami wewnętrznymi jako wspornikami. Brama farmy prętowej będzie zwykle wykonana tylko z rur okrągłych .